Vertrouwenscontactpersoon

Melding aan de vertrouwenscontactpersoon seksuele intimidatie 


In het kader van het lidmaatschap van de NKKO van de FOG, heeft de NKKO gekozen geen vertrouwenscontactpersoon (VCP) vanuit de eigen organisatie te benomen maar dit te beleggen bij de VCP van de FOG waardoor klachten op een onafhankelijke manier in behandeling worden genomen.

Klachten over seksuele intimidatie of seksueel misbruik binnen de NKKO kunnen direct worden doorgegeven aan de vertrouwenscontactpersoon van de FOG, Mevrouw Femke Verschuur - van der Meer, MSc. Zij is te bereiken via email: femkeverschuur@gmail.com  De vertrouwenscontactpersoon zal eerst persoonlijk contact opnemen met degene die de melding heeft ingediend om gezamenlijk de mogelijke vervolgstappen door te spreken. Indien u per mail contact opneemt geef dan duidelijk aan op welke tijdstippen en op welke manier de contactpersoon contact met u kan opnemen.